Geschiedenis

Kunstcentrum De Ploeg zal gehuisvest worden in de voormalige RK Jozefschool te Wehe-den-Hoorn. Dit rijksmonument is in 1872 ontworpen en daarna gerealiseerd door de bekende architect W.V.A. Tepe. Het gebouw stamt uit 1873 en is in 1879 aan de voorzijde uitgebreid met een sociëteitsgebouw en dienstwoning, eveneens ontworpen door Tepe. In 1921 werd het schoolgedeelte aan de achterzijde met twee lokalen uitgebreid volgens de plannen van architect H. Havinga. In 1950 werd het gehele gebouw vernieuwd door archtitect W. Reitsema.
Het gebouw is in Neo-Gotische stijl opgetrokken in bruine baksteen. Met op het voorste en middelste deel elk een dwarsgeplaatst zadeldak en in het achterste deel twee in de lengte geplaatste zadeldaken. Diverse elementen, waaronder siermetselwerk, pilasters, pinakels, details als ezelsruggen en geglazuurde blauwe platte Friese pannen en boogtrommels vallen op. Ook de verschillen in bouwstijlen in de loop van de tijd zijn goed zichtbaar.

De monumentale waarde van deze Rooms-katholieke school-annex sociëteitsgebouw van algemeen cultuur- en architectuurhistorisch belang is volgens de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed vooral gelegen in:
⦁ het voorbeeld van een RK dorpsschool annex sociëteitsgebouw uit de tweede helft van de 19e eeuw in de provincie Groninen
⦁ de representant van één van de weinige vroege schoolgebouwen van architect W.V.A. Tepe
⦁ de tamelijk hoge mate van gaafheid van het exterieur
⦁ de functionele en ruimtelijk-visuele relatie met de andere onderdelen van het complex (RK kerk en begraafplaats met hek en kapel)
⦁ de beeldbepalende ligging midden in het dorp

Nadat de school geen dienst meer deed is deze in 1987 in particulier bezit gekomen en als woonhuis met atelier gebruikt. Daar het pand ernstig in verval was geraakt is het in de jaren ’90 wind- en waterdicht gemaakt en verstevigd. In 2019 is met ondersteuning van de toenmalige gemeente De Marne het pand in eigendom gekomen van de Stichting Herstel Erfgoed De Marne. Deze heeft als doelstelling om het pand te restaureren en een nieuwe functie als Kunstcentrum De Ploeg te geven.

Ontwerp

Het ontwerp van Kunstcentrum De Ploeg wordt momenteel uitgewerkt door architect Jacob Veltman uit Winsum. Het pand wordt als maatwerk opgeleverd voor de activiteiten te ontplooien door Stichting Kunstcentrum De Ploeg. In het ontwerp wordt onder meer meegenomen:
⦁ vier geconditioneerde en beveiligde expositieruimtes
⦁ een auditorium
⦁ een multifunctionele atelierruimte
⦁ een horecagedeelte
⦁ een winkelruimte
⦁ entree, receptie, trappen, lift en andere algemene en technische ruimtes
⦁ terras

Klik op onderstaande link voor het nieuwe bouwkundige plan voor ons pand.

bouwplan nieuwe situatie
Foto de Ploeg

Door deze herbestemming zal ook het uiterlijk van dit voormalige schoolgebouw enigszins veranderen. Te denken valt aan onder andere: dichtgezette ramen van expositieruimtes, poort/entree en aanpassingen uit oogpunt van verduurzaming.

Foto de Ploeg 2

Planning

Het proces van restauratie en herbestemming is momenteel gaande. De omgevingsvergunning zal naar verwachting eind 2022 worden verstrekt door gemeente Hogeland. Na toekenning volgen de aanbesteding, de restauratie en uitvoering van werkzaamheden in het binnenwerk en de inrichting. Tijdens dit proces wordt ook druk gewerkt aan de programmering, bemensing, promotie etc. alsmede aan de financiering van het restant deel benodigd voor restauratie, herbestemming, inrichting, aanloopfase en promotie. Van gemeente Het Hogeland en het Nationaal Programma Groningen zijn reeds significante subsidie bijdragen toegekend. De opening van Kunstcentrum De Ploeg wordt verwacht vanaf 3e kwartaal 2024.
Klik op bijgaande knop om onze integrale project planning verder te bekijken.

integrale planning - concept

Financieel

De kosten voor de renovatie van ons pand worden bijeengebracht door een aantal sponsors. Het Nationaal Programma Groningen heeft een startbudget beschikbaar gesteld om de verwerving van het pand en de start van de renovatie te kunnen bekostigen. Er vinden nog gesprekken plaats  met andere sponsors om de exploitatie van ons Kunstcentrum op verantwoorde wijze te kunnen uitvoeren.

KCDP © 2023
Webontwikkeling door Convident.